Les cooperatives “som” creen l’Ecosistema IT

Aliança tecnològica del cooperativisme gràcies al programa “Projectes Singulars Covid19”

Les tres cooperatives de consum Som Connexió, Som Energia i Som Mobilitat, han establert una aliança estratègica amb l’objectiu de compartir tecnologia i coneixements sobre la digitalització de processos empresarials per tal de ser més competitives en un mercat cada vegada més digitalitzat. 

“L’aspecte innovador d’aquest projecte és que posem èmfasi en la necessitat d’intercooperar de forma oberta mitjançant programari de codi lliure i obert, treballant amb estratègies més orientades al “bé comú” que a la competitivitat interna del mateix món cooperatiu. Podem dir que estem passant d’un model cooperatiu a un model intercooperatiu, més just i amb més capacitat per innovar.”  

Joan Caballero, coordinador de sistemes de Som Connexió

La cooperativa Coopdevs, dedicada al desenvolupament de software, ha estat l’encarregada de dinamitzar les activitats de transferència tecnològica a les cooperatives aliades, però també a altres entitats de l’economia social, nodrint un ecosistema tecnològic internacional que facilita l’intercanvi i la generació de coneixement tecnològic. 

“Hi ha persones que acumulen gran quantitat de coneixements tècnics i funcionals dins de les diferents cooperatives. Aquesta aliança ens permet distribuir aquests coneixements perquè resulti molt més senzill posar-los en pràctica a qualsevol cooperativa”. 

Enrico Stano, president de Coopdevs

Per primera vegada, els equips tècnics propis de cada cooperativa han treballat de manera coordinada per atendre i donar resposta a les necessitats comunes. S’han desenvolupat eines sobre una base tecnològica comuna que donen suport als processos de les cooperatives de consum, com són: la gestió societària i comptable, gestió de les persones treballadores, provisió de serveis, oficina virtual. Per altra banda s’han assentat les bases per treballar conjuntament en àmbits com la seguretat informàtica, l’escalabilitat dels sistemes i l’anàlisi de dades. 

Un exemple concret fruit d’aquesta intercooperació ha estat disposar d’una eina més eficient i creada amb programari lliure per a donar resposta a l’obligatorietat del registre de la jornada i la gestió de les vacances i absències de les gairebé 100 persones treballadores de la cooperativa, una necessitat clau ara que estem fent teletreball degut a la situació de pandèmia de COVID-19.”  

Oriol Piera, membre de l’equip d’IT de Som Energia.

Un dels grans esculls de l’economia social i solidària és el d’atreure talent tècnic qualificat amb experiència en determinats sectors econòmics. La nova aliança permet facilitar la formació interna de nous perfils amb els coneixements necessaris i compartir els perfils amb més experiència per tal de posar-los a disposició de les cooperatives aliades. 

Aprofitar les dades que generen les diferents cooperatives és un altre factor clau per tal de poder diagnosticar i millorar processos empresarials. Per aquest motiu també s’ha incorporat a l’aliança l’experiència en aquest camp de la cooperativa Col·lectivaT. Seguint amb la mateixa lògica general del projecte, les diferents cooperatives posen en comú les diferents estratègies d’intel·ligència empresarial mitjançant l’ús de dades i construeixen així els fonaments de metodologies i equips transferibles amb l’objecte d’explotar les dades i millorar processos empresarials.

Necessitem optimitzar els recursos i ser més eficients en la gestió de les nostres cooperatives. Alhora no podem oblidar la nostra missió de facilitar el desenvolupament d’altres cooperatives, ho portem al nostre ADN

Arnau Vilardell, coordinador de Som Mobilitat

Arran de les conseqüències provocades per la crisi de la Covid19, la demanda de digitalització de diferents processos dins de les cooperatives s’ha incrementat de manera molt significativa. Alguns dels projectes d’intercooperació tecnològica ja estaven en marxa, però encara en una fase molt incipient, la Covid19 ha tingut un efecte catalitzador. 

Aquest projecte ha estat la llavor d’una intercooperació tecnològica molt més àmplia que té l’objectiu de sumar-hi actores locals i internacionals properament. Les cooperatives aliades han creat una sòlida base des d’on poder seguir desenvolupant coneixements i tecnologia juntament amb noves cooperatives participants. Qualsevol cooperativa interessada a formar part d’aquesta aliança es pot sumar a través de https://coopdevs.org/ecosistema-it/

Supermercats cooperatius: intercooperació tecnològica per a un nou sector.