Business Intelligence – Un cas pràctic – Associació per al Desenvolupament dels Bancs de Temps

Context

L’Associació per al Desenvolupament dels Bancs de Temps (ADBdT) (https://adbdt.org/) és una associació sense ànim de lucre, que dona suport als Bancs de Temps, per tal de facilitar el seu bon funcionament. La filosofia fonamental de la associació és aprofitar els coneixements i habilitats que tenen les persones afins als Bancs de Temps per posar-les a disposició de tots els Bancs de Temps.

TimeOverflow (https://www.timeoverflow.org) és una eina lliure, gratuïta i col·laborativa per tal d’ajudar a gestionar els bancs del temps.
Des de l’ADBdT es necessitava poder analitzar l’activitat dels diferents bancs del temps per tal de poder dinamitzar i ajudar aquells que tenien opcions de quedar-se aturats.
Dels bancs del temps es necessitaven veure de forma ràpida les dades de contacte i persones responsables per poder parlar-hi i ajudar-les en la dinamització.

Estat inicial

Inicialment, des de l’ADBdT, de tant en tant s’executaven consultes directament sobre la base de dades per extreure informació, però es depenia d’una persona tècnica que ho fes, i el resultat era un fitxer pla sense format on no es veien les possibles alertes de forma fàcil.
També, des del portal TimeOverflow hi havia algunes visualitzacions senzilles, que es podien fer servir com a base per a possibles dashboards.
Finalment, hi havia un document on es detallaven possibles necessitats per a cuidar els bancs del temps (https://community.coopdevs.org/t/que-datos-estadisticos-queremos-conocer-para-cuidar-a-los-bancos-de-tiempo/808).
Aquest estat inicial era molt positiu, ja que ja teníem unes consultes per on començar a treballar en possibles visualitzacions, i les consultes ens donaven informació sobre les relacions entre les diferents taules a la base de dades. I també teníem uns desitjos de dades a visualitzar.

Execució del projecte

Un cop recollits els requeriments des de Coopdevs ens vam posar en marxa.
Per a l’explotació de dades vam muntar un Superset on inclouríem els datasets necessaris.
Per a muntar els datasets vam analitzar les consultes que ja hi havia i vam extreure el disseny de base de dades, incloent les relacions que no estaven mapejades com a Foreing Key.

També vam mirar els nous requeriments per tal de minimitzar el nombre de datasets i que fossin el més reutilitzables possible.
A partir d’aquestes dades vam dissenyar tres datasets:
– Dades d’organització amb usuaris
– Dades de transferències
– Dades de posts

A partir d’aquests datasets vam muntar un dashboard de control general, per veure l’evolució general de tots els bancs del temps, i també algunes estadístiques per banc del temps, que permetrien identificar quins bancs del temps corrien risc de quedar inactius.

Des del llistat de detall per banc del temps es podia veure amb codis de colors els dies d’inactivitat per poder planificar sobre quins bancs del temps s’havien de prioritzar els contactes i les accions.
A partir d’aquest dashboard es podia anar directament al detall de les managers de l’organització per poder tenir el contacte.

També es podia arribar al dashboard de l’organització, per veure el detall de les altes d’usuaris, transferències de temps, dades demogràfiques, etc.

Aquest darrer dashboard podia servir tant per veure les dades d’un banc del temps, com les de tota l’organització.
A partir d’aquests dashboards es van fer petits canvis per adaptar a noves necessitats que s’havien detectat quan es van veure les dades. També es va dissenyar un nou dashboard per veure les relacions entre membres d’un banc del temps.

En aquest punt es va donar per tancat el projecte.

Durada del projecte

El projecte es va planificar per fer-lo en 15h i es va executar en 2 setmanes.

Possibles fases futures

Tot i que el projecte ja està acabat, es podrien fer alguns evolutius, com per exemple:
– Crear usuaris per als managers de cada banc del temps i que només tinguessin accés a les dades del seu banc del temps.
– Persistir els datasets per que no ataquessin cada vegada a la base de dades de la web i evitar possibles sobrecàrregues i millorar el rendiment de les consultes.
– Aplicar ciència de dades per poder preveure comportaments que puguin comportar la desactivació d’un banc del temps.
– …

En aquest projecte hem pogut veure com implantar un sistema de Business Intelligence a una entitat de mida petita, aportant-li informació valuosa de forma senzilla.

Business intelligence – Un cas pràctic – Som Connexió